Ценообразуването на дограмата е съвкупност от различни фактори, които често се подценяват и/или не са известни на клиентите. Тя се изчислява чрез специално разработен софтуер, по предварително зададени конкретни параметри и с включени разходите за изработка, доставка и монтаж.

ВНИМАНИЕ! Обявена цена на линеен метър на профил и/или квадратен метър на дограма не е реална.

Фактори, […]