УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ,
ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
НА ДОГРАМА
 
МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ!

Подложките /трупчетата/ поставени между касата и зидарията НЕ се махат. Те осигуряват безупречното функциониране на крилата на прозореца и остават в мазилката дори след измазването на стените!
При монтаж, по долната каса се отлагат метални стружки, които водят до появата на петна от ръжда. Почистват се лесно […]