Наличието на достатъчно зелени площи в големите населени места е сериозен проблем, който придобива все по-мащабни размери. Асфалтът по улиците и бетонните сгради създават специфичен климат, особено през летните месеци, когато въздухът в застроените райони е особено тежък и спарен. Специалистите наричат това явление „Ефект на топлинните острови в градска среда“, а на неговото […]