„Енергийна ефективност“ е кредитна програма за подобряване на енергийната ефективност в домакинствата. Тя дава възможност за получаване на безвъзмездна помощ при успешно завършени енергийно ефективни проекти.
“Енергийна ефективност” по програма REECL
Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската комисия и Агенцията за енергийна ефективност на Република България, разработиха програма REECL за финансиране на енергийната ефективност в […]