шумоизолиращ прозорец
Един от факторите, които оказват негативно влияние както върху физическото, така и върху психическото здраве на човека, е шума. Най-голям е проблемът в големите градове, където жителите са подпложени на ежедневен шум от трафика по улиците, самолетите, влаковете и др.

В Наредба № 6 от 2006 г. на Министерството на здравеопазването, е предоставена методика за изчисляване на състоянието на шумовото натоварване в урбанизираните териториите. Определени са също и допустимите нива  шум в помещенията на жилищните и обществени сгради – max ≈60dB /за сравнение, шумът при нормален човешки разговор е 40-45dB/.

Въпреки, че за шумоизолацията на жилището трябва да се мисли комплекстно,  първата стъпка за ограничаване на вредното влияние на шума, е прозореца и в частност качествената дограма. Остъклението, профилът, рамката, окачването и дори гумените уплътненията на стъклопакета, играят важна роля за топло- и шумоизолацията и устойчивостта на атмосферните влияния на прозореца.

Акустичните свойства на даден прозорец се измерват с уравновесената стойност на шумоизолацията /Rw/ в dB като има известна разлика между тестваната стойност /Rw,P/ и изчислената стойност /Rw,R/ на монтиран прозорец. Тестваната стойност /Rw,P/ трябва да е с 2 dB по-висока от тази, която се наблюдава при окончателно монтиран прозорец в сграда. Например – при стандартен PVC прозорец на сграда, отстояща на не повече от 12 м от улица с умерен трафик /до 1500 автомобила на ден/, стойността на Rw,P е > 32 dB. При същите условия – стойността на шумоизолацията на вградения прозорец /Rw,R/ е 30-34 dB.

шумоизолация 2

В зависимост от шумоизолиращите си свойства, прозорците се класифицират в 6 класа и колкото е по-високо нивото им, толкова по-добре прозорецът абсорбира звуковите вълни, проникващи в сградата. До голяма степен, шумоизолацията на прозорците зависи от стъклопакета, тъй като той заема над 70% от дограмата. За по-добра звукоизолация, се предпочитат стъкла с различна дебелина като най-популярната комбинация е 4 мм за вътрешното и 6 мм за външното стъкло.

По принцип, шумоизолацията на даден прозорец, зависи от херметичното му свойство т.е. да е с подходящо остъкление. Изборът на стъклопакет /двоен, троен/, също играе важна роля за шумоизолацията на помещенията. Основните свойства, които подобряват стойността на шумоизолацията на стъклопакета са:

  • Конструкция – при шумоизолиращите стъклопакети е задължително условието, конструкцията им да е асиметрична т.е. дебелината на вътрешното и външното стъкло да е различна;
  • Разстояние между стъклата – колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова е по-добра шумоизолацията. Разбира се, има технически граници, които определят максимално допустимата дебелина на стъклопакета;
  • Твърдост на стъклопакета – колкото е по-голяма еластичността на стъклото, толкова е по-добра шумоизолацията. Стъклопакетите /VG/ с междинни слоеве от термоактивната смола /GH/ или със специални изолиращи фолиа, изолират звуковите вълни още в сърцевината на стъклопакета;
  • Тегло на стъклопакета – тук важи принципа „масата поглъща шума“ т.е. по-голямото тегло на стъклопакета, в частност по-голямата дебелина на стъклото, води до по-добра шумоизолация.

шумоизолация 3

В крайна сметка, най-важният е изборът на дограма. Тези, за които звукоизолацията на прозорците е приоритет, трябва да предпочетат висококачествени  5-6-камерни /или повече/ PVC или алуминиеви профили. Те осигуряват по-трудно преминаване на звуковите вълни отвън навътре и осигуряват по-добра звукоизолация на помещенията. На пазара присъстват редица марки профили, чиито характеристики покриват изискванията за шумоизолация – VEKA, Salamander, Schüco, Reiner, KBE, Komerling, Deceunink, Rehau,Trocal, Profilink и др.

Въпреки, че все още има потребители, които се въздържат от качествена дограма, поради по-високата им цена – шумоизолирането с подходящи прозорци подобрява качеството на живот и си заслужава инвестицията!