УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ,

ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ

НА ДОГРАМА

 

logo_window МОНТАЖПоддръжка на дограма

ВНИМАНИЕ!

 • Подложките /трупчетата/ поставени между касата и зидарията НЕ се махат. Те осигуряват безупречното функциониране на крилата на прозореца и остават в мазилката дори след измазването на стените!
 • При монтаж, по долната каса се отлагат метални стружки, които водят до появата на петна от ръжда. Почистват се лесно с прахосмукачка с островърха дюза.
 • Защитното фолио /лепенки/ се премахва след монтиране, а не преди това. При бъдещи ремонти, за предпазване от замърсяване, може да се използва фолио препоръчано от dogramite.bg.

logo_window ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

 • Дръжката на прозореца трябва да е във вертикално /нагоре-надолу/ или в хоризонтално положение. Ако е в междинно – може да предизвика погрешно отваряне /освен, ако не е монтиран обков за микровентилация/;
 • Ако има монтиран специален обков за микровентилация, е възможно да се получи т.нар. „ножица“ – при горно отворено положение, крилото се завърта по вертикалната си ос. Това не бива да Ви притеснява, защото „ножицата“ задържа стабилно крилото на прозореца в горния му край. За да се възстанови нормалното положение, дръжката трябва да се премести нагоре /горно отваряне/, прозорецът да се затвори и след това дръжката да се завърти в хоризонтално положение /отваряне по вертикална ос/.

В зависимост от монтирания обков, прозоречните крила се затварят:

 • Положение “затворено” – дръжката е вертикално надолу;
 • Положение “напълно отворено” – държката е хоризонтално;
 • Положение “проветряване” – дръжката е вертикално нагоре /освен, ако крилото не е с комбиниран обков/.

ВНИМАНИЕ!

На крилото на прозореца, НЕ БИВА да се закачват никакви предмети, защото могат да доведат до трудно отваряне, провисване и т.н. Изключение правят щорите, които са изработени за конкретния прозорец и са с предвидено тегло за него!

logo_window ПОЧИСТВАНЕ НА КАСАТА И КРИЛОТО

ВНИМАНИЕ!

 • Касите и крилата на прозорците се почистват с мека кърпа и вода с разтворен препарат за миене на съдове. За упорити замърсявания, може да се използва почистващ препарат предназначен за целта;
 • Петна от ръжда могат да се появят от непочистени метални стружки, в следствие на монтаж. Те се отстраняват със специално предназначени за целта препарати;
 • Силно замърсени крила и каси се почистват със специални средства, закупени от фирмата, която е изработила и монтирала прозореца.

ВАЖНО!

 • Не използвайте абразивни почистващи материали!
 • Не използвайте препарати съдържащи ацетон, разтворители и др.!
 • Не използвайте твърди и/или режещи предмети /телени четки, шпакли, бръснарски ножчета, домакински телчета и др./!

logo_window УПЛЪТНЕНИЯ

 • Гумените уплътнения на прозорците, се почистват лесно с мека кърпа и топла вода с разтворен препарат за миене на съдове;
 • Да не се използват режещи и/или остри предмети и абразивни препарати, тъй като те могат да наранят уплътнението, което ще доведе до нарушаване на изолацията на прозореца.

ВАЖНО! Ако уплътнението „излезе“ от каналчето, достатъчно е само да се притисне с палец, започвайки от мястото, където е „легнало“!

logo_window ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛАТА

 • За почистването на стъклата на прозорците, може да се използва мека кърпа и топла вода с разтворен препарат за стъкла;
 • Не трябва да се използват разяждащи и/или препарати, съдържащи разтворители.

ВАЖНО! Съвременните стъклопакети са с изключително равна повърхност, в резултат на което всичко се вижда без деформация на образа. Понякога, пречупването на светлината през определен ъгъл, води до цветна дъга. Това е физическо явление и не е дефект и/или основание за рекламация!

logo_window ПРОВЕТРЯВАНЕ

 • Препоръчително е помещенията да се проветряват редовно и задължително, ако прозорците се запотят;
 • Свежият въздух предпазва от повишаване на влажността в стаята т.е. предотвратява образуването на мухъл и/или плесен.

logo_window ГРИЖИ ЗА ОБКОВА

 • Подвижните части на обкова трябва да се смазват с грес или масло, несъдържащи смоли и киселини;
 • „Заяждането“ на частите на обкова е сигнал, че е време да се смажат;
 • Препоръчително е смазването да е веднъж годишно.

ВАЖНО! При трудно отваряне и/или други проблеми, потърсете съдействие от фирмата изработила и монтирала дограмата. Само техен специалист може да прецени на място и да отстрани съответния проблем!

logo_window НЕ ПОДПИРАЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ!

При отворено положение, с цел предотратяване на „блъскането“ на прозореца, често се използват дървени трупчета или други предмети за подпиране. НЕ ПОДПИРАЙТЕ прозорците, защото това може да доведе до тяхната повреда!

 

НЕСПАЗВАНЕТО НА УКАЗАНИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО УВРЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛА, СТЪКЛОТО И ОБКОВА НА ПРОЗОРЕЦА! ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА УВРЕЖДАНЕ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА!