Наличието на достатъчно зелени площи в големите населени места е сериозен проблем, който придобива все по-мащабни размери. Асфалтът по улиците и бетонните сгради създават специфичен климат, особено през летните месеци, когато въздухът в застроените райони е особено тежък и спарен. Специалистите наричат това явление „Ефект на топлинните острови в градска среда“, а на неговото негативно влияние може да се противодейства чрез осигуряване на повече зеленина и водни площи. Но тъй като в гъсто населените градски райони няма много свободно място за изграждане на фонтани и засаждане на дървета, все по-често започва да се прилага нетрадиционен метод за справяне с проблема – живи зелени фасади.

Живи зелени фасади
Покритите с растения външни стени е не само красив, но и екологично чист вариант за облагородяване на цялостния микроклимат. Свежата зеленина изпълнява функцията на естествена пречиствателна станция като поглъща емисиите на въглероден двуокис от замърсения въздух и освобождава кислород. Покритите с живи зелени фасади сгради са с по-дълъг експлоатационен живот, защото мазилките им са предпазени от ултравиолетовите лъчи, дъжд и вятър. Тъй като растенията имат свойството да поемат звуковите вълни, цветните фасади изпълняват ролята и на шумоизолираща стена. Не на последно място, те имат и функциите на климатик – през лятото не пропускат топлината отвън, а през зимата задържат студа извън помещенията и така значително се намаляват разходите за отопление и охлаждане.

Живи зелени фасади
Какъв вид озеленяване ще се избере, зависи основно от разположението и размера на сградата, както и от площта за покриване и растенията, които ще се засаждат. Основните варианти за цветни площи са два:

  • растения, засадени в земята;
  • растения, закрепени на стената.

При първия способ не се налага изграждането на спомагателни конструкции, а се използват пълзящи увивни растения, които сами се закрепят за повърхността като само се подрязват около прозорци, врати, отдушници и др. При вторият вариант се поставят здрави решетки или тънки стоманени въжета, около които се увиват растенията докато растат като така прилепват плътно към фасадата. Този метод има и голямо предимство – позволява предварително да се планира обликът на сградата, а растенията които се предпочитат са основно лози, рози, зимен жасмин. Тъй като част от растенията могат да достигнат в растежа си само до определена височина, за да се покрият високите етажи на сградите, се изграждат т.нар. „вертикални градини“ /специална конструкция от лехи/ и така се създава една малка екосистема, малък зелен оазис.

Живи зелени фасади

Един от градовете, ефективно поел инициативата за озеленяване, е столицата на Австрия. Общината във Виена стимулира поставянето на живи зелени фасади по сградите, особено в случаите, в които липсват места за традиционно засаждане на дървета и храсти. На практика, всички собственици, които искат да се включат, могат да получат финансова помощ от 10 до 100% от стойността на проекта, както и безплатни консултански услуги от отдел „Околна среда“. Освен това, общината осигурява и безплатно „Ръководство за озеленяване на фасади“, което дава ценни напътствия за подбора на растенията, подходящата конструкция според сградата, както и влиянието на озеленената площ през лятото, зимата и строителната физика на сградата като цяло.

Разбира се, във Виена са озеленени и общински сгради, част от които са:

– сградата на отдел „Чистота“ – на стена от 850 кв.м. са засадени 17 000 многогодишни тревисти растения. През лятото, ефектът от изпаренията на живата зелена фасада, се равнява на работата на 45 климатика с мощност 3000 вата в продължение на 8 часа, а през зимата – загубата на топлоенергията от помещенията намалява с до 50%;
– сградата на общинската администрация в 5 район – намира се на натоварена улица и е изложена на шум и силно замърсяване от преминаващите автомобили. Засаждат се пълзящи растения в големи саксии, разположени на тротоара близо до сградата. Избрани са увивните растения Wisteria sinensis, Campis radicaus и Parthenocissus като в саксиите са добавени роза и лавандула, които да защитават корените от въздействията на слънцето. За да не се разчита само на природата, е изградена специална напоителна система, която доставя вода от мазето на кметството. Така освен с естетически, общинската сграда е и с екологично чист пейзаж.

Живи зелени фасади

Красивите живи зелени фасади са не само креативен, но и сравнително евтин метод за облагородяване. Те допринасят и за повишаване качеството на живот в гъсто населените и прекалено застроени градски райони.