енергоспестяване

Статистиката за загубите на топлина на сградите показва, че:

 • През подовете се губи 9% от топлината;
 • През стените се губи 26% от топлината;
 • През покрива се губи 24% от топлината;
 • През прозорците се губи 41% от топлината.

В сравнение с другите елементи на сградите, прозорците имат най-малко съпротивление на топлопредаване. В зависимост от климатичните условия, загубите на топлина през тях са от 40% до 60%.

енергоспестяванеЗа разлика от стените, например, където топлопроводимостта се осъществява чрез молекулярен пренос на топлина, при прозорците, този процес е по-сложен. Причината е, че в него участват три вида топлообмен:

 • Топлопроводимост в непрозрачните части от конструкцията;
 • Конвекция във въздушната възглавница между стъклата и тяхната вътрешна и външна повърхност;
 • Лъчеизпускане от повърхността на стъклата и газовия слой между тях.

Коефициентът на топлопреминаване на прозорците /U/ отчита количеството топлина, която преминава през ограждащите елементи на сградите за 1 час, при площ 1 м² и при температурна разлика от двете страни на елемента 1˚С. При изчисляването, се вземат предвид коефициентите на топлопроводимост на всички елементи на дограмата поотделно. Колкото е по-малка стойността, толкова по-добри топлоизолационни свойства има съответния елемент, а в резултат на това и целият прозорец и/или врата.

Прозорците винаги имат три различни стойности на топлопреминаване:

 • Uw /w=прозорец/ – обща стойност на топлопреминаване на прозореца;
 • Ug /g=остъкляване/ – топлопреминаване на стъклото;
 • Uf /f=рамка на прозореца/ – топлопреминаване на рамката на прозореца.

Коефициентът на топлопреминаване на прозорци и балконски врати /Uw/ обикновено се изчислява за стандартните размери на прозорците – 1.48 м/1.23 м. Важен факт е, че колкото по-големи са прозорците, толкова е по-висока стойността. Причината е, че по-голямата площ на стъклото, постига по-добра топлоизолация, отколкото останалите елементи на дограмата. Съгласно нормите, стойността на Uw не трябва да надвишава 1.3W/m²K. Формулата, по която се изчислява е:енергоспестяванекъдето:

 • Ug – коефициент на топлопреминаване на остъкляването;
 • Uf – коефициент на топлопреминаване на рамката;
 • Ψg – линеен коефициент на топлопреминаване на изолираното остъкляване на ръба на уплътнението;
 • Ag – площта на стъклото /Aw=Ag+Af/;
 • Af – размер на рамката /Aw=Ag+Af/;
 • Ig – видимата периферия на стъкленият лист т.е. дължина на вътрешният ръб на рамката на профила.

енергоспестяванеКоефициентът на топлопреминаване на стъклопакета /Ug/ е количеството топлина, което за единица време, преминава през 1 м² остъклена повърхност, при температурна разлика от 1К между граничещият със стъклото стаен въздух и този от външната страна. Стандартните стойности за топлоизолирани прозорци са:

 • Двоен стъклопакет /24 мм/ с агронов пълнеж – 1.1W/m²K;
 • Троен стъклопакет /36 мм/ с аргонов пълнеж – 0.7W/m²K;
 • Троен стъклопакет /44 мм/ с аргонов пълнеж – 0.6W/m²K;
 • Троен стъклопакет /36 мм/ с криптонов пълнеж – 0.5W/m²K.

 Изберете подходяща дограма и постигнете желаното ниво на топлоизолация за Вашия дом! 

А ако желаете ниво на топлоизолация Uf=0.8 W/m2K /стандарт за пасивна къща/, ние Ви предлагаме системата Linea OPTIMA на REINER!