Енергийна ефективност

 

„Енергийна ефективност“ е кредитна програма за подобряване на енергийната ефективност в домакинствата. Тя дава възможност за получаване на безвъзмездна помощ при успешно завършени енергийно ефективни проекти.

“Енергийна ефективност” по програма REECL

Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската комисия и Агенцията за енергийна ефективност на Република България, разработиха програма REECL за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Програмата е механизъм за получаване на кредити с преференциални условия от утвърдени банки, а кредитополучателите имат право на безвъзмездна помощ до 35% от стойността на финансирания енергоспестяващ проект.

Енергоефективните мерки, които са включени в програмата са:

  • Енергоефективна дограма;
  • Топлоизолация – стени, подове, покриви;
  • Отоплителни уреди, котли и печки на биомаса;
  • Газови котли, газови системи;
  • Термопомпени системи за климатизация и отопление;
  • Слънчеви колектори;
  • Сградни фотоволтаични системи;
  • Абонатни станции и сградни инсталации;
  • Газификационни системи;
  • Рекуперативни вентилационни системи.

По програмата могат да кандидатстват както физически лица, така и сдружения на собствениците на етажната собственост. Енергоспестяващите подобрения трябва да са нови, да не са рециклирани и реновирани. Финансират се както групови проекти за цялостно подобряване на сградите, така и индивидуални проекти – еднофамилни къщи и/или апартаменти.